Kurumsal
 

KANTER SEMAVER ve KEBAB OCAKLARI

            Siz de?erli mü?terilerimizin, beklenti ve be?enilerini göz önünde bulundurarak sizlere en güzel zamanlary sunma anlayy?y ve sürekli ara?tyrma geli?tirme projeleriyle vazgeçemeyece?iniz semaver ve kebab ocaklaryny sizlere sunan firmamyz, teknolojinin tüm imkanlaryny kullanmaktadyr.

Ürünlerimizde yapylan çay ve kebablar %100 sa?lykly ve lezzetli olmaktadyr. Kanter ticaret olarak kaliteyi halkymyza ucuza sunmak ve herkesin bu lezzetleri tatmasyny arzulamaktayyz.

100 yyly a?kyn faaliyet gösteren Kanter Ticaret bugün hem bölgemizin kalkynmasyna, hem de kültürümüzün tarihimizle beraber tanytymyna büyük katky sa?layarak, bölgemiz ve ülkemizin vazgeçilmez de?erleri arasynda yerini almy?tyr. 

Ayny zamanda unutulmaya yüz tutan semaver kültürümüzü bugün yeni nesillerle yaryna ta?ymak için üzerine dü?en görevi yerine getirmeye çaly?maktadyr.

Gerek halkymyzyn ilgisi, gerekse üretti?imiz semaverlerimizin kalitesi hem çayyn tadyny hem de semaverin keyfini bir kere daha bizlere hatyrlatmy?tyr.

 

Geleneksel çay lezzeti,

Me?hur Tokat Kebaby,

Damak Tady,

Payla?manyn De?eri,

                        Kanter Semaver ve Kebab Ocaklarynda…

 

Tüm Türkiye’ye lezzet ve huzur da?ytyyoruz.


            Pikniklerinizde kahkahalarynyzla aldy?ynyz her yudumda sevinçlerinize bir bardak çayla ortak oluyoruz. Zile'den, dünyaya sohbetlerinize ortak olarak Kanter Semaver musluklarymyzdan sizlere anylar da?ytyyoruz geçmi?ten bugüne, bugünden yaryna.

Kanter Semaver ve kebab ocaklary Zile'den tüm dünyaya tescilli markasy,Kültür elçisi ve mükemmel çay tadyyla sizlerle bulu?maktadyr.

Ya?anacak tüm güzellikler için Türkiye’nin aranan markasy Kanter Semaver ve Kebab Ocaklary.

 

» Ürünlerimiz
» Semaver ve Kebab Ocaklary
» Son Eklenenler
     
» Kebab Oca?y
» Semaver Çift Musluk
» Semaver Tek Musluk
 
   

         

 

KANTER © 2011  Tüm hakları saklıdır...                                                                                                                                                                                     Desbil