SEMAVER & SA?LIK
SEMAVER & SA?LIK

 Toplam Okunma 2244

 Tarih : 10.05.2011 10:07:59SEMAVER & SA?LIK

KANTER Semaver olarak, üretti?imiz semaverde kullandy?ymyz özel halitaly Krom çelik metal, çe?itli mikroorganizmalara kar?y duyarly ve ayyrt edici özellik ta?yr.

Semaver haznesinde olu?an, kireç kayma?y(söngüt), yabancy maddelerin yapy?masy ile meydana gelir.

Ynsan böbre?inde olu?an kum-ta? yapycy maddeler bu söngütte toplanyr.

Semaverde kaynatylan su bunun için idealdir.

Çayyn kendisinde bulunan (TEA) maddesi semaverde özelli?ini kaybetmedi?inden, içilen çay sindirim sistemini temizler, çaly?masyny düzenler ve rahatlatyr. Ayny zamanda üzerinde demlik bulunan ve kaynayan semaverin olu?turdu?u manyetik alan, yanynda oturan insanyn sinir sitemini düzenler, stresi ortadan kaldyryr.

Semaverli çay sohbetlerinin zevkini hiçbir yerde bulamazsynyz. Bu sohbetlerde insan huzur bulur.

Semaverli piknikleriniz, kahvaltylarynyz ve çay keyfiniz bamba?ka olur. Hem misafirlerinizi rahatlykla a?yrlayacak, hem de sevdiklerinizle en güzel zamanlary payla?acaksynyz.

ABD ve Avrupaly bilim adamlarynca Kafkaslar bölgesinde yapylan ara?tyrmalarda, bu bölgelerde ya?ayan insanlaryn uzun ya?amalarynyn en önemli syrrynyn, semaver çayy içmelerinde oldu?u da tespit edilmi?tir.


Diğer Makale Başlıkları
» Ürünlerimiz
» Semaver ve Kebab Ocaklary
» Son Eklenenler
     
» Kebab Oca?y
» Semaver Çift Musluk
» Semaver Tek Musluk
 
   

         

 

KANTER © 2011  Tüm hakları saklıdır...                                                                                                                                                                                     Desbil