SEMAVERDE ÇAY NASIL YAPILIR?
SEMAVERDE ÇAY NASIL YAPILIR?

 Toplam Okunma 20012

 Tarih : 10.05.2011 10:06:38SEMAVERDE ÇAY NASIL YAPILIR?

Temizlenmi? semaverin içerisine a?yz seviyesinden iki parmak az olacak ?ekilde su konur.

Kor haline gelmi? kömürünüz varsa, yanma odasyna bacanyn üst kysmyndan  byrakylyr,?ayet kor haline gelmi? kömürünüz yoksa ,yanma odasyna odun veya mangal kömürü konulmak suretiyle alt kysymda bulunan hava haznesindeki kapak açylyp tutu?turma i?lemi buradan gerçekle?tirilir.

Çayyn daha iyi dem alabilmesi için demli?in içerisine koydu?umuz çayy,bir çay barda?y ylyk su ile yslatyp  süzdükten sonra, semaverin yan tarafynda bulunan demkeçin üzerine koyup semaverin kaynamasy beklenilir.

Semaver kaynady?ynda çayymyzy hemen demlemeyelim.En az be? dakika bekleyelim..Bu bekleme sayesinde suyun içerisinde bulunan zararly maddelerin giderilmesi sa?lanmy? olur.

Bekleme süresi sonrasynda semaverde kaynayan suyla, çayy demleyebilirsiniz. Demli?e aldy?ynyz sycak su kadar, semavere ayny oranda so?uk su ilave edip, demli?i semaverin yan tarafynda bulunan demkeçin üzerine koyaca?yz. Semaverimiz tekrar kaynayana kadar çayda dem kyvamyna gelece?inden geçen bu süre sonrasynda çayymyzy afiyetle içime hazyr hale getirmi? oluruz.

 

NOT:

-KANTER Semaverin alt haznesindeki açylyr kapanyr kapak sayesinde, semaverinizin yanmasyna kumanda edebilirsiniz. Bu kapa?y açty?ynyzda semaver yanmaya devam eder. Kapatty?ynyzda semaveriniz uyuyarak, yakytta tasarruf ve suyun gereksiz yere kaynayyp buharla?arak azalmasyny önler…


Diğer Makale Başlıkları
» Ürünlerimiz
» Semaver ve Kebab Ocaklary
» Son Eklenenler
     
» Kebab Oca?y
» Semaver Çift Musluk
» Semaver Tek Musluk
 
   

         

 

KANTER © 2011  Tüm hakları saklıdır...                                                                                                                                                                                     Desbil