Semaver Çift Musluk
Image
Semaver Çift Musluk

Çift Musluklu Kanter Semaver

 

Teknik Özellikleri

  • Çift Musluklu Krom Semaver Özellikleri;
     
    Sobaly hem alttan hemde üstten yanabilme özelli?ine sahiptir.Yçten su çykma bacasy bulunmaktadyr. Kromdan yapylmy?tyr.Çift muslu?u vardyr. Çay demli?i hem içerisinde hemde üstte bulunmaktadyr.