Semaver Tek Musluk
Image
Semaver Tek Musluk

Tek Musluklu Krom Kanter Semaver

 

Teknik Özellikleri

  • Tek Musluklu Kanter Semaver Özellikleri:
    Kanter Tek Musluk Semaver Sobaly hem alttan hemde üstten yanabilme özelli?ine sahiptir.Yçten su çykma bacasy bulunmaktadyr. Kromdan yapylmy?tyr.Tek muslu?u vardyr.